Merkez Birim Telefon Numaraları

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI MERKEZ BİRİMLER TELEFON LİSTESİ

Alan Kodu : ( 0 428 )

ÜNVANI                                                         HARİCİ                                 FAKS        

Defterdar                                         0 (428) 2133031                              2133034
                                                                         2133032

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel Müdürü                                        2133133                              2133034

Pers.Servisi                                                   2133035

Sivil Sav.Uz.
Denetim Birimi                                            2131202
Evrak Servisi                                                 2133048
Bilgi İşlem                                                      2133048

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebe Müd.                                           2133036                             2133037
Muh.Müd.Yrd.                                              2133037
Muhasebe Servisi                                        2133038

 

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi Dairesi Müdürlüğü Santral            2133042-43-52                  2133041

 

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Milli Emlak Müdürü                                       2133044                            2133044
Milli Emlak Servisi                                          2133045

 

GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
Gelir Müdürü                                                   2133040                            2313039
Gelir Servisi                                                      2133040

 

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
Muhakemat Müdürü                                      2133046                             2133046
Muhakemat Servisi                                         2133046

 

KURUMLAR D.S.S.MÜDÜRLÜĞÜ
Kur.D.S.S.Müdürü                                             2131590                             2131509
Kur.D.S.S.Müd.Servisi                                      2131509