HASSAS GÖREVLER

HASSAS GÖREV LİSTESİ

 

            Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 28.06.2013 tarihli oluru ile oluşturulan “Risk Eylem Planı” listesinde en yüksek risk puanı almış olan beş görev, Defterdarlığımızın hassas görevleri olarak tespit edilmiş ve aşağıda belirtilmiştir.

(a)Risk eylem planında (45) puan verilerek değerlendirmeye alınan Sahte atama onayı 000008 numaralı görev,

(b)Risk eylem planında (42) puan verilerek değerlendirmeye alınan Malbildirimin  süresinde verilmemesi eksik bilgi içermesi 000006 numaralı görev,

(c)Risk eylem planında (40) puan verilerek değerlendirmeye alınan E-kesenek gönderme süreci zamanında gerçekleşmemesi 000003 numaralı görev,

(d)Risk Eylem planında (35) puan verilerek değerlendirmeye alınan Egzoz ve muayene tarihlerinin geçmiş olması 000002 numaralı görev,

(e)Risk eylem planında (32) puan verilerek değerlendirmeye alınan Kadro gelmeden atamanın yapılması 000005 numaralı görev,