PERTEK MALMÜDÜRLÜĞÜ

Malmüdürü (Şevket GÜNDOĞAN

Şevket GÜNDOĞAN

Pertek Malmüdürü

Malmüdürlüğü Personeli

IMG_4503

PERTEK TELEFON NO FAX
Malmüdürü (0428)6512476 (0428)6512030
Muhasebe Servisi 6512169
Milli Emlak Servisi 6512394
Gelir Servisi 6512001