Hazineye ait tarım arazilerinin satışında son başvuru süresi 7 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır

 

 Yeni Resim

6292 sayılı Kanunun 12 inci maddesine istinaden Hazineye ait tarım arazilerinin satışında son başvuru tarihi 7 Eylül 2017 olup, bu tarihe kadar vatandaşlarımızın Tunceli Defterdarlığına (Milli Emlak Müdürlüğü) veya ilgili Malmüdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

                                             Kamuoyuna duyurulur.