Duyurular

VERGİDE YAPILANDIRMA DEVAM EDİYOR.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile,

 • 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,
 • Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,
 • Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,
 • Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,
 • Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,
 • Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

 • 7143 sayılı Kanunun getirdiği kolaylıklardan yararlanmak için son başvuru tarihi 27 AĞUSTOS 2018 (bu tarih dâhil)
 • Matrah ve vergi artırımında bulunmak, işletme ve stok kayıtlarının düzeltilmesi için son başvuru 31 AĞUSTOS 2018

Vergi Daireleri ve Malmüdürlüklerinin 20 Ağustos 2018 Pazartesi Günü Saat 13:00’e kadar açık tutulacağına ilişkin Defterdarlığımız duyurusu

TUNCELİ DEFTERDARLIĞINDAN

          18/05/2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ”7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru süresi, 7 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla  27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe uzatılmıştır.

         Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması açısından Vergi Daireleri ve Malmüdürlükleri 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 13:00’e kadar açık tutulacağından  7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar belirtilen süreye kadar  başvuru yapabileceklerdir.

       Kamuoyuna duyurulur.

 

 

 

Milli Emlak Müdürlüğüne veda

Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü fiili olarak 09/08/2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasına taşınmıştır.

Bugüne kadar beraber çalıştığımız merkez ve ilçelerde görev yapan tüm Milli Emlak Personelimize teşekkür eder, yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

 

Defterdarlığımız Gelir Müdür V. Yücel ÇORBACI 06/08/2018 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır

Defterdarlığımız Gelir Müdür V. olarak görev yapmakta iken Gelir İdaresi Başkanlığının 06/07/2018 tarihli onayı ile Ordu Defterdarlığına Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı olarak naklen atanan Yücel ÇORBACI 06/08/2018 tarihi itibariyle Defterdarlığımızdaki görevinden ayrılmıştır.

Defterdarlığımızdaki çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür eder yeni görev yerinde başarılar dileriz.

7143 sayılı Yapılandırma Kanunu başvuru süreleri 27 Ağustos 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır

7143 Sayılı Yapılandırma Kanununa İlişkin Süre Uzatımı Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

31/07/2018 tarih ve 30495 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Yapılandırma için 31 Temmuz 2018 Salı günü son gün. Vergi Dairelerimiz ve Malmüdürlüklerimiz bugün saat 23.59’ a kadar açık tutulacaktır.

7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması ve diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla  31 Temmuz 2018 Salı günü saat 23.59’ a kadar Vergi Dairelerimiz ve Malmüdürlüklerimiz açık tutulacaktır.

Konuyla ilgili Basın Bültenine ulaşmak için tıklayınız.

Defterdarımız Sayın Tahir BAYINDIR başkanlığında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ziyaret edilerek 7143 sayılı Kanun ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

18/07/2018 Çarşamba günü Defterdarımız Sayın Tahir BAYINDIR, SGK Tunceli İl Müdürü Sayın Tahir CEVHER ve Tunceli Vergi Dairesi Müdürü Selami TÜRKYILMAZ  ile beraber Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır BELİCE ziyaret edilerek , 7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.