Kategori: Duyurular

Defterdarlık İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 29/12/2017 tarihinde Defterdar Sayın Tahir BAYINDIR Başkanlığında toplandı.

Söz konusu toplantıda; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi, iletişim ve izleme konularında Defterdarlığımızca daha önce gerçekleştirilen eylemler ile Ekim-Aralık 2017 ayları arasında yapılması öngörülen eylemlere ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen defterdarlık izleme formları ile uygulama sonuçları değerlendirilmiştir.