Kategori: Genel

26-27/12/2017 tarihlerinde Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi Projesi Eğitimi verildi.

                 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin ilk adımını teşkil eden Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi 2018 yılı başından itibaren Merkezi Yönetim Kapsamındaki tüm idarelerin kullanımına açılacağından, projenin uygulanmasında yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması açısından 26-27/12/2017 tarihlerinde Tunceli Kültür Müdürlüğündeki çok amaçlı salonda  İlimiz Faaliyet gösteren resmi kurumların mutemet, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkililerine yönelik Yeni Devlet Muhasebesi Eğitimi yapılmıştır.